alt

Werkwijze

 

Bemiddelingstrajecten kenmerken zich door een duidelijke kop-romp-staart aanpak die leidt tot aanstelling van een nieuw lid of voorzitter RvC/RvT. Ook hier staat integriteit, interactie en transparantie voorop. Bij aanvang van het zoekproces naar de geschikte kandidaat, wordt door Het Centrum CT een tijdsplanning gemaakt die wordt verankerd in de agenda's van alle betrokkenen in het selectieproces. Ook de kandidaten ontvangen dit tijdspad, zodat zij goed weten welke stappen op welke data worden genomen en met wie zij in gesprek gaan.

Zie voor de uitwerking hiervan verder onder Werkwijze - Bemiddeling.

 

 

Bij professionaliseringstrajecten wordt na de intake een aanpak op maat gemaakt.

Zie voor de uitleg verder onder Werkwijze - Professionalisering.