Klok

Opdrachtgever

Soort Opdracht

 

Projecten LTO Noord, Zwolle

Advisering inzake good governance, o.a. gericht op Reglement RvC

   

ITM Group Kampen

Opstellen Reglement RvC vanwege vorming van een nieuwe RvC

   

Stichting Woonconcept, Meppel

Begeleiding zelfevaluatie van de RvC

   
Huisartsenpost IJssel-Vecht/Flevoland, Zwolle Begeleiding zelfevaluatie van de RvT
   
Diverse commissarissen en toezichthouders, Oost-Nederland
Coaching, professionalisering
   
Stichting Woonconcept, Meppel Bijscholing over de werkgeversrol van de RvC